مورد مصرف ، بیشتردر ادارجات دولتی وشرکتهای خصوصی با برند های معروف

نوع جنس :ورق برنج یک میلیمتر با اسید کاری دقیق (ویا با روش لیزرکه مقرون بصرفه نیست)وبا برش اره کاری ،یا قالب برش برای تیراژ بالا وآبکاری طلا با۱۰ میکرن وبا بسته بندی بسیار زیبا