یک گونه از ریخته گری می باشد که مواد کاملا ذوب شده به وسیله فشار درون قالب هاتزریق میگردد. از آن  تحت عنوان ریخته گری همراه با فشار یاد می شود.

زمانی که مواد مذاب با فشار زیاد درون قالب ها تزریق میشود در همان زمان فشار داخل قالب می ماند تا مواد مذاب به حالت منجمد

 در آید و این روش متفاوت از روش های سنتی است و شرایطی را فراهم می آورد که قطعات از قدرت و استحکام بالاتری برخوردارگردند.

ریخته گری همراه با فشار یا همان دایکست بهترین و سریعترین راه برای تولید صنعتی محصولات از فلز  می باشد.

یکی از ویژگی های اصلی این روش که آن را از دیگر روش های سنتی این حیطه متمایزکرده است تولید قطعاتی با ظرافت و کیفیت بسیار بالا که تولید آن با دیگر روش های سنتی تقریبا نا ممکن بوده است.

 

مارک های دایکست

 

مارک دایکست

 

 

video-output-3F573179-927D-46E5-B442-8FC38B114F33