به طور کلی به چاپ طرح های چاپی بر روی انواع فلزات ، چاپ فلز گفته می شود.

با توجه به اینکه امروز چاپ بر روی اجسام سخت همچون( آلومینیوم، آهن ، فولاد، برنج و …) رونق بیشتری گرفته است چاپ فلز هم از

اهمیت زیادی بر خوردار گشته است.

در تابلو های مربوط به مشاغل مختلف، چاپ مارک های لوازم خانگی،

مارک های مربوط به وسایل چوبی و… کاربرد فراوانی دارد.

در این حیطه هر مرکز چاپی که ابزار و ماشین آلات مدرن تری در حیطه چاپ دارا باشد وبا چاپ بر روی اجسام گوناگون ، از اعتبار و ارزش بیشتری در میان افراد برخوردار است.

از چاپ به صورت مستقیم بر روی فلزات در صنایع مختلفی استفاده می شود.

به دلیل نوع مصرف قطعات مصرفی و هم چنین در معرض قرار گرفتن انواع آلودگی ها ومود اولیه ، چاپی که بر روی این قطعات انجام میگیرد باید از استحکام و مقاومت بالایی برخوردار باشد.

مارک فلزی پشت چسب دار

مارک دایکست پشت چسب دار