تولید کننده تخصصی مارک های دایکست

 

مارک های دایکست با فرآیند سیستم فورج تولید می گردد و غالبا به جهت نمایان کردن لوگو و یا تایپوگرافی نام شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. این مارک به دلیل تراش روی آلومینیوم و برجستگی ظاهری از درخشندگی و نمود بالایی برخوردار می باشد. پس از پروسه ساخت ، پشت این مارک چسب مخصوص نصب گردیده و مشتری قادر به استفاده از آن بر روی هر نوع سطحی می گردد.

جنس این مارک آلومینیوم آنادایز تولیداتی میباشد.
که نتیجه ی برجسته سازی، رنگ کاری، برش و براشینگ سطح آلومینیومی میباشد.
آلومینیوم مورد استفاده جهت تولید مارک فورج(دایکست) بسیار براق و درخشنده میباشد و حداقل ضخامت آن ٢میلیمتر است.

ابتدا آلومینیوم آنادایز مورد استفاده توسط قالب مخصوص که به بوسیله قالبسازی دایکست تولید شده برجسته میشود پس از برجسته سازی سطح مورد استفاده توسط قالب برش که بر اساس طرح مارک تولید شده برش اختصاصی پیدا میکند.